Pracovný poriadok k strojovému praniu kobercov

1) Práčovňa Ferdo s.r.o. perie “celé” koberce vo vodnom kúpeli so špecializovanými prístrojmi a strojmi Protima. Koberce, ktoré podľa odporúčaní výrobcu nie je možné prať, prijímame výhradne na riziko a zodpovednosť zákazníka.

Do rozsahu prania kobercov, podšívok, koberčekov a vstupných rohoží patrí:

i. Oklepanie/vysávanie rúna a osnovy,
ii. namáčanie vo vodnom kúpeli so špecializovanými čistiacimi prostriedkami
iii. hlavné pranie a pláchanie,
iv. odstreďovanie v odstredivke,
v. sušenie,
vi. česanie rúna a balenie.

Orientálne a ručne viazané koberce (Nepál, Afganistan, Maroko, Pakistan, Tibet atď.) sa perú ručne so špeciálnou starostlivosťou s použitím jemných pracích prostriedkov.

2)Práčovňa Ferdo s.r.o. nezaručuje úplné a účinné odstránenie škvŕn. Účinnosť procesu odstraňovania škvŕn závisí od typu koberca, pôvodu škvŕn, prípadných predchádzajúcich pokusov o odstránenie škvŕn a typu tkaniny a dĺžky času, počas ktorého bol koberec vystavený kontaminácii.

3) Práčovňa Ferdo s.r.o. vyhlasuje, že nedokáže úplne odstrániť škvrny od: kávy, čaju, boršču, coca-coly, atramentu, škvrny od lepidiel, farieb, zafarbenie od prírodného dreva a škvrny, od moču alebo jeho zápachu,plesne.

4) Na veľmi zaťažených miestach, ako sú lemy kobercov alebo strapce, môže proces prania spôsobiť poškodenie.

5) Koberce a koberčeky po vypraní môžu mierne stratiť tuhosť, prvýkrát prané vlnené koberce sa môžu mierne zraziť, v prípade lepených kobercov nekvalitným lepidlom môže proces prania prispieť k drobeniu lepidla, delaminácii alebo deformácii koberca.

6) Na kobercoch a koberčekoch z polypropylénového vlákna a huňatých kobercoch v intenzívne využívaných priestoroch môžu v dôsledku poškodenia vlasu počas používania zostať miesta tmavších odtieňov.

7) Koberce s nalepenou osnovou, viskózou a kožou prijímame podmienečne a výlučne na zodpovednosť objednávateľa, ktorý súhlasí s ich trvalým poškodením.

8) Pri strihaných kobercoch je prirodzenou vlastnosťou, ktorá nie je predmetom reklamácie, vypadávanie vlasov a rozdiely v odtieňoch vyplývajúce z rozdielov v odraze svetla dopadajúceho na vlas v závislosti od smeru vlasu.

9) Vplyvom svetla, najmä slnečného žiarenia obsahujúceho UV lúče, koberce blednú a strácajú svoju pôvodnú farbu. Po dôkladnom vypraní sa zvýraznia farebné rozdiely.

10) Poplatok za službu je účtovaný v plnej výške pri prevzatí predmetu objednávky. Výška poplatku je uvedená v cenníku práčovne.

11) Vyhradzujeme si právo odmietnuť vykonanie služby alebo odstúpiť od zmluvy, ak aj napriek predchádzajúcej kontrole zistíme, že koberec nie je vhodný na pranie alebo hrozí jeho poškodenie.

12) Práčovňa Ferdo s.r.o. nezodpovedá za škody spôsobené skrytými chybami dodaných vecí a škody spôsobené nesprávnym označením kobercov výrobcom.

13) Reklamácie sa prijímajú iba písomne a posúdia sa do 30 dní.

14) V prípade sporu medzi objednávateľom a Práčovňa Ferdo s.r.o. v dôsledku poškodenia alebo straty predmetu objednávky je základom pre vyplatenie náhrady doklad o kúpe koberca atď. alebo ocenenie, a použijú sa ustanovenia Občianskeho zákonníka.

15) Ak si objednávateľ nevyzdvihne predmet služby do 1 roka odo dňa vystavenia potvrdenia objednávky, predmet služby sa zlikviduje.