CENNÍK UPRATOVANIA BYTOVÝCH DOMOV

Základný balík

Cena byt/mesiac
3
10*
  • V cene je zahrnutá práca, čistiace prostriedky, stroje a náradie. Základný balík služieb je možné upraviť podľa požiadaviek klienta

Rozšírený balík

Cena byt/mesiac
3
60*
  • V cene je zahrnutá práca, čistiace prostriedky, stroje a náradie. Rozšírený balík služieb je možné upraviť podľa požiadaviek klienta

*Uvedené ceny majú orientačný charakter. Konečná cenová ponuka bude vyrátaná na základe vašich požiadaviek.

V cene je zahrnutá práca, čistiace prostriedky, stroje a náradie
Základný balík služieb je možné upraviť podľa požiadaviek klienta
Zimná údržba je voliteľná.

Zimná údržba

Je vykonávaná podľa potreby (v závislosti od počasia).Za zimný balík sa účtuje
1€ / byt / mesiac. Cena zahŕňa odpratávanie snehu a ľadu na chodníku kolmo ku bytovému domu a posyp technickou soľou.

Obdobie zimnej údržby

Zimná údržba začína od 1. novembra a končí 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Čas dodávky

Načasovanie jednotlivých výjazdov stanovuje dispečer podľa vývoja počasia tak, aby mal klient z dodanej služby čo najväčší úžitok. Hlavný čas čistenia je v ranných hodinách medzi 5.00 hod. a 11.30 hod. Ak si vývoj počasia vyžaduje viacero výjazdov za deň, dispečer posiela pracovníkov do jednotlivých lokalít krátko po dosnežení. Pri intenzívnom snežení sa výjazdy uskutočňujú aj počas sneženia a to vtedy, keď hrúbka snehovej pokrývky dosiahne 10 cm.